വിജ്ഞാപനം

വിഭാഗമനുസരിച്ച് രേഖകള്‍ തിരയുക

തിരയുക

തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
ചേളാരി ചെട്ടിപ്പടി റെയില്‍വേ ഓവര്‍ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥലമെടുപ്പ് സമുചിത ഗവര്‍മെന്‍റിന്‍റെ തീരുമാനം 13/03/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(83 KB)
മഞ്ചേരി ട്രാഫിക് 28/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(602 KB)
താനൂര്‍ സി.എച്ച്.എം.കെ.എം.ഗവണ്‍മെന്റ് ആര്‍ട്സ് & സയന്‍സ് കോളേജിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠന കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട് 27/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)
കോട്ടക്കല്‍ ബൈപ്പാസ് റോഡ് മൂന്നാം ഘട്ട നിര്‍മ്മാണം സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠന അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട് 20/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(748 KB)
മലപ്പുറം ജില്ല തിരൂര്‍ താലൂക്ക് തൃക്കണ്ടിയൂര്‍ വില്ലേജ് തിരൂരില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കുള്ള ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ അന്തിമ സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് 19/02/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(561 KB)
ചേളാരി ചെട്ടിപ്പടി റെയില്‍വെ മേല്‍പ്പാലനിര്‍മ്മാണം വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് 30/01/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(7 MB)
ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലത്തിന്‍റെയും അപ്രോച്ച് റോഡിന്‍റെയും നിര്‍മ്മാണത്തിന്‍റെയും സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠന അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട് 30/01/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(1 MB)
ലാന്‍റ് അക്വിസിഷന്‍-ക്യാപിറ്റല്‍ റീജിണല്‍ ഡെവലപ്മെന്‍റ് പ്രൊജക്റ്റ്-കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍സി നിയമനം 28/01/2019 ഡൌണ്‍ലോഡ്(5 MB)
സ്ഥലമെടുപ്പ് – ഏറനാട് താലൂക്ക് -മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി വീട്ടിക്കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് -4(1)വിജ്ഞാപനം – സംബന്ധിച്ച് 28/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(323 KB)
ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പാലവും അനുബന്ധറോഡും നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത പഠന കരട് റിപ്പോര്‍ട്ട് 13/12/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(2 MB)